Witamy

Zapraszamy na stronę
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju

Najnowsze informacje

z naszej działalności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju

Dla seniora

Informacje dla seniorów

Zobacz więcej

Świadczenia pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom.

Dodatki

Dodatki osłonowe realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju

Nasze usługi

Dostępne świadczenia

Świadczenia pomocy społecznej

więcej

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

więcej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

więcej

Dodatek osłonowy

więcej

Świadczenie wychowawcze 500

więcej