Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
  ul. Sienkiewicza 5
  46-034 Pokój
  tel. 77 427 11 60
  adresy e-mail (aktywne od 26.10.2021 r.):

  • gops@gopspokoj.pl - poczta ogólna, stypendia szkolne, karta dużej rodziny, opolska karta  rodziny i seniora, pomoc żywnościowa POPŻ, pomoc społeczna, sprawozdania
  • kierownik@gopspokoj.pl - kierownik , Dzienny Dom Senior+, Gminna Rada Seniorów, projekty
  • swiadczeniarodzinne@gopspokoj.pl - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny
  • pomocspoleczna@gopspokoj.pl - pomoc społeczna, zespół interdyscyplinarny
  • asystentrodziny@gopspokoj.pl - asystent rodziny

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju

  Kierownik: Magdalena Preuhs


  Data publikacji: 2022-10-23 12:27:32